SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số 1 Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3.820952 - Email: sovhttdl@cantho.gov.vn

THÔNG TIN VỀ BẠN

+ Họ và tên
+ Email
+ Điện thoại

NỘI DUNG BẠN CẦN LIÊN HỆ, GÓP Ý

+ Nội dung

+ Kèm file

GỬI ĐẾN

Xin mời nhập thông tin cần liên hệ, góp ý !