LỊCH LÀM VIỆC CỦA PHÒNG, BAN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

STTLỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG SỞTẬP TIN
1 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 03 (Từ ngày 19/01 đến ngày 26/01/2019)
2 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 02(Từ ngày 14/01 đến ngày 20/01/2019)
3 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 01(Từ ngày 07/01 đến ngày 11/01/2019)
4 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 50 (Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018)
5 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 49 (Từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2018)
6 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 48 (Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12/2018)
7 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 47 (Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12/2018)
8 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 46 (Từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018)
9 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 45 (Từ ngày 17/11 đến ngày 24/11/2018)
10 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 44 (Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018)
11 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 43 (Từ ngày 05/11 đến ngày 09/11/2018)
12 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 42 (Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018)
13 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 41 (Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018)
14 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 40 (Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018)
15 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 39 (Từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018)
16 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 38 (Từ ngày 01/10 đến ngày 05/10/2018)
17 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 37 (Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9/2018)
18 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 36 (Từ ngày 15/9 đến ngày 22/9/2018)
19 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 35(Từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2018)
20 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 34(Từ ngày 02/9 đến ngày 08/9/2018)
21 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 33 (Từ ngày 27 /8 đến ngày 03/9/2018)
22 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 32(Từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/2018)
23 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 31(Từ ngày 11/8 đến ngày 19/8/2018)
24 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 30(Từ ngày 06/8 đến ngày 11/8/2018)
25 LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VP SỞ TUẦN 29(Từ ngày 30/7 đến ngày 03/8/2018)
123

----------
© Nguyễn Thanh Nhã - Email: nha.tvct@gmail.com - Điện thoại: 0903.020.023